Z parafii Blizianka organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy 3.06.2023.
Zapisy i bliższe informacje u ks. proboszcza - 509 190 735