ZMARŁ ŚP ZDZISŁAW POLEWCZAK
POGRZEB 13.01.2021 W BLIZIANCE O GODZ. 11:00