Z PARAFII BLIZIANKA Organizowana jest pielgrzymka do CZĘSTOCHOWY - 3 września 2022. ( SOBOTA)
ZAPISY U KS. PROBOSZCZA - 509 190 735