Słowami pieśni Franciszka Karpińskiego „Na procesję Bożego Ciała” ze zbioru Pieśni Nabożne rozpoczął kazanie ks. Kazimierz Lewczak. Zostało ono wygłoszone podczas uroczystej mszy św. koncelebrowanej wraz z ks. proboszczem Henrykiem Mazurem w święto Bożego Ciała. Ks. Kazimierz emerytowany kapłan i rodak z Blizianki zwrócił uwagę, iż właśnie to święto przypomina nam o realnej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jak zauważył: świątynia choćby najpiękniej i bogato upiększona byłaby jedynie zwykłą budowlą, halą lub obiektem, gdyby nie obecność Hostii - prawdziwego, rzeczywistego i substancjalnego Ciała i Krwi wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ks. Lewczak przytaczał również obiektywne i niezaprzeczalne dowody tej obecności jakie zdarzały się w historii ludzkości, jak również obecnie. Wymienił m.in. włoskie Lanciano, jak również współczesne cuda w naszym kraju: w Sokółce i Legnicy. Szczególnie te ostatnie badały niezależne zespoły, które nie były w stanie wyjaśnić tych przypadków z wykorzystaniem szerokiego wachlarza współczesnej nauki. W trakcie mszy świętej odbyła się również procesja z Najświętszym Sakramentem do 4-ch ołtarzy przygotowanych przez parafian. We mszy św. i procesji czynny udział wzięły najmłodsze dzieci, ministranci, chór parafialny, strażacy oraz parafianie.

Dostępne są również zdjęcia z uroczystości wykonane przez Pana Marcina Tobiasza z Blizianki:
Zdjęcia z Bożego Ciała 2019 (21 czerwca 2019)