Z parafii Blizianka organizowana jest wycieczka do Pragi Czeskiej. Termin do ustalenia - po 15 sierpnia 2023 r. Informacja u ks. Proboszcza - 509 190 735

2023 06 Praga Morawskikras Praga Ołomuniec

2023 06 Praga Olomuniec Brno Praga