OGŁOSZENIA XIV. NDZ. ZW. 3.VII.22 =C=

1. Dziś czternasta niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Po raz kolejny Bóg zaprosił nas, abyśmy celebrowaliśmy tajemnicę Jezusa Chrystusa. On dla nas i naszego zbawienia umarł i powstał z martwych. Niech ta prawda wiary towarzyszy nam na drogach nowego tygodnia.

2. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca.

3. W środę, 6 lipca, przypada liturgiczne wspomnienie Błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej.

4. PRASA KATOLICKA: NIEDZIELA, MIŁUJCIE SIĘ.

5. Czwartek, 7 lipca, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca.

6. Bóg zapłać za sprzątanie i strojenie świątyni koszenie trawy – w tym tygodniu odpowiedzialne są następujące rodziny: TOBIASZ MARIA, TOBIASZ MARCIN.

7. Radnych proszę o zebranie daru serca w miesiącu lipcu

W tym tygodniu patronują nam:
- środa, 6 lipca – Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, patronka dzieł misyjnych w Polsce;
- piątek, 8 lipca – Święty Jan z Dukli (1414-1484), franciszkanin, świątobliwy kapłan, wybitny kaznodzieja.

 

INTENCJE tygodnia 4.VII – 10.VII.2022

PONIEDZIAŁEK 18.00 +JAN SZPIECH OD KGW BLIZIANKA
WTOREK 18.00 +HENRYK KOŁUCKI OD JANA I MARI STAWARZ
ŚRODA 18.00 +ZOFIA GRUBA OD SWATÓW
CZWARTEK 18.00 +ZDZISŁAWA POLEWCZAK OD RODZINY LENART I PIETRUCHA
PIĄTEK 18.00 +EDWARD PIETRUCHA OUP
SOBOTA 7.00 +LUDWIKE STAWARZ OD ANNY Z MĘŻEM
NIEDZIELA 7.30 +JAN GORLICKI OD SIOSTRY
NIEDZIELA 10.30 +MARIUSZ LUBAS