OGŁOSZENIA XXIII NDZ. zw. – B-9.IX.18


1. Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia człowieka, otwiera go na nowe życie. Chrystus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Nie zamykajmy się na Boże działanie w nas.

2. W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Zachęcam, aby w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa Chrystusa. W naszej parafii odpust: msza św. rano o 7:00 i o godz. 17:00 uroczysta suma z kazaniem odpustowym i procesją wokół ołtarza. Bardzo proszę Strażaków, chór parafialny do liturgii. Proszę o przygotowanie obrazów i chorągwi do niesienia. Zapraszam wszystkich ministrantów do służenia i rodziców proszę o przegląd komży.

3. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu oraz rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

4. PRASA KATOLICKA: Niedziela, Ola i Jaś, Dominik.

5. Bóg zapałać za sprzątanie świątyni – w tym tygodniu za kościół odpowiedzialne są następujące rodziny.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup Konstantynopola, jeden z czterech wielkich doktorów Kościoła wschodniego.
 • 15 IX – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicach bolesnych.