II Niedziela Wielkiego Postu

KOMUNIKATY KURII – 2. Niedziela Wielkiego Postu, 28.02.2021 r.

1. 25 marca br. obchodzimy Dzień Świętości Życia. Jest to dzień szczególnej modlitwy o szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz składania przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Formularze Duchowej Adopcji można nabywać w Kurii.

2. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Nowym Sączu zaprasza na rekolekcje kapłańskie, które odbędą się w dniach 1-4 marca 2021 r.

3. Niepewna sytuacja epidemiczna może powodować zmiany w ustalonym harmonogramie bierzmowań. W związku z tym, wszelkie zmiany w terminarzu są uwzględniane i na bieżąco aktualizowane na stronie diecezji rzeszowskiej.

ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie