Z parafii Blizianka w dniach 23 i 24 maj organizowana jest pielgrzymka do Warszawy.

PLAN ZWIEDZANIA

1. ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ
2. KOŚCIÓŁ ŚW. STANISŁAWA KOSTKI - MUZEUM BŁ KS. JERZEGO

SPOWIEDŹ ŚWIĄTECZNA - 2023
1. CZUDEC - 23.XII - 8.30
2. NOWA WIEŚ- 22.XII
3. JAWORNIK- 20.XII – 14.00
4. BARYCZKA- 21.XII
5. BLIZIANKA- 22.XII -15.00
6. NIEBYLEC - 17.XI - 9.00

Z PARAFII BLIZIANKA Organizowana jest pielgrzymka do CZĘSTOCHOWY - 3 września 2022. ( SOBOTA)
ZAPISY U KS. PROBOSZCZA - 509 190 735

Z Parafii Blizianka w dniach 28, 29, 30 czerwca 2022 organizowana jest pielgrzymka. Trasa pielgrzymki widoczna jest na szkicu poniżej. Bliższe informacje u ks. Proboszcza Henryka Mazura tel