Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności

Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności nawiedził 2 lipca 2020 roku parafię Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance. Blizianka była jedną z 144 parafii leżących na ternie okręgów NSZZ Solidarność Regionu Rzeszowskiego (okręg Ropczycko-Sędziszowski, okręg Kolbuszowski, Strzyżowski i okręg Rzeszów), którą od 26 kwietnia br. nawiedzał Obraz wraz z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki i miniaturą krzyża z Nowej Huty. Hasłem przewodnik peregrynacji Obrazu była słowa ks. Jerzego Popiełuszki: „Z Matką Odkupiciela mocni nadzieją”.
Przed obrazem adoracje prowadziły Róże różańca św., dzieci i młodzież szkolna natomiast asystę podczas przeniesienia obrazu służyli strażacy OSP Blizianka. Z Blizianki obraz został przewieziony do parafii w Baryczce pilotowany przez samochód ratowniczo-gaśniczy strażaków z Blizianki.

O historii Obrazu  Matki Bożej Robotników Solidarności można posłuchać poniżej

Zdjęcia z wydarzenia