Herb Metropolity Przemyskiego abp Adam Szala

12 marca br. przypada 400. rocznica święceń kapłańskich św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Z tej okazji abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, zachęca do podjęcia ogólnopolskiej nowenny za kapłanów oraz w intencji nowych powołań kapłańskich. Nowenna ma rozpocząć się 3 marca br., a zakończyć w przededniu rocznicy święceń św. Andrzeja, tj. 11 marca br. Poniżej prezentujemy zachętę Metropolity Przemyskiego do zaangażowania się w tę inicjatywę, a także materiały pastoralno-liturgiczne przygotowane na tę okoliczność.

Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (Łk 10,2)

Jakże aktualna okazuje się powyższa zachęta, skierowana przez Pana Jezusa do Apostołów i chrześcijan wszystkich czasów i pokoleń. Świadczy ona o trosce Zbawiciela o kontynuację Jego misji na ziemi. Głoszenie Ewangelii, Dobrej Nowiny o Zbawieniu, domaga się wciąż nowych powołanych, którzy wielkodusznie odpowiedzą – „tak” na głos Bożego wezwania, a następnie pokornie podejmą formację seminaryjną, by w przyszłości wypełniać misję kapłańską, nauczycielską i pasterską wobec ludzi powierzonych im przez Boga.

To Jezus wzywa i posyła. Do Niego więc kierujemy nasze wołanie, czując się w obowiązku wypraszać łaskę powołania dla dobrych pasterzy, osób konsekrowanych i misjonarzy. Czynimy to w trosce o zbawienie dusz oraz w poczuciu odpowiedzialności za przekaz Dobrej Nowiny, tak bardzo potrzebnej i wyczekiwanej zarówno przez ludzi wierzących, jak i zagubionych oraz poszukujących.

Ufamy mocno, że Bóg nie szczędzi w swojej Opatrzności daru powołań. Słysząc o kryzysie dotyczącym liczby powołanych i szukając jego źródła, być może warto zwrócić uwagę przede wszystkim na nieprzekonywające świadectwo i niezbyt radykalne życie osób już powołanych. Dorzućmy do tego obowiązujący obecnie w mediach światopogląd przyjemnego życia bez zasad, bez odpowiedzialności i bez troski o innych, a także promowanie ideologii kwestionujących wiarę chrześcijańską, nierzadko też wrogo do niej nastawionych. Być może dlatego w sercach młodych mężczyzn i kobiet pojawia się obawa lub wręcz niechęć wobec słyszanego w sercu głosu powołania. Wobec tylu zagrożeń i niepewności potrzebujemy intensywnej, pokornej i ufnej modlitwy do Mistrza z Nazaretu. Potrzebujemy Ducha Świętego, Ducha prawdy i pocieszenia, aby przebił się przez ludzkie wątpliwości i niepokoje, wyzwolił radość z powodu bycia powołanym oraz wzmocnił determinację w radykalnym i konsekwentnym pójściu za głosem powołania.

W modlitewnym wołaniu do Boga wspomaga nas Maryja, Matka powołanych oraz przemożne wstawiennictwo Świętych. Zwracamy się w sposób szczególny do św. Andrzeja Boboli, gorliwego zakonnika, kapłana, pasterza, współpatrona Polski. 12 marca 2022 roku minie 400 lat od przyjęcia przez Niego święceń kapłańskich. Wiele razy doświadczaliśmy Jego orędownictwa w dziejach naszego Narodu i naszej Archidiecezji. Dlatego wierząc w jego przemożne wstawiennictwo przed Bogiem, pomni na wspomnienie przyjętych przez niego święceń kapłańskich, odwołując się do obecnych, trudnych czasów, potrzebujących zgody i jedności, biorąc wreszcie pod uwagę radykalizm życia św. Andrzeja, tak bardzo potrzebny jako przykład współczesnym powołanym, w czwartek 3 marca 2022 r. rozpoczniemy w Archidiecezji Przemyskiej Nowennę za kapłanów, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne za przyczyną św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski. Będziemy trwać we wspólnej modlitwie przez dziewięć dni, czyli do 11 marca.

Dzięki staraniom ks. prał. Józefa Niżnika, kustosza Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, wiernego czciciela i promotora kultu św. Andrzeja, oddajemy w ręce duszpasterzy i wiernych teksty modlitw nowennowych i pasyjnych, które pomogą nam jednoczyć się na modlitwie w naszych świątyniach i wspólnotach rodzinnych. Niech nasze parafie i domy staną się „wieczernikami”, w których powołana młodzież z odwagą i wielkodusznością zechce odpowiedzieć na wezwanie Boskiego Mistrza.

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami!

abp Adam Szal