Wyjątkową oprawę miała Msza św. (suma) w Święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2016 r. w kościele parafialnym w Bliziance dzięki Orkiestrze Dętej z Niebylca. Muzycy uświetnili nabożeństwo wykonaniem najpiękniejszych polskich kolęd. W święto Bożego Narodzenia orkiestra często koncertuje w sąsiednich parafiach, najczęściej jednak można ich usłyszeć w kościele pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu podczas okolicznościowych uroczystości i świąt. Dotychczas Orkiestra Dęta z Niebylca pod kierownictwem Janusza Raka koncertowała na Jasnej Górze, Licheniu, Polańczyku i wielu innych miejscach Polski. Warto dodać, że w 2016 roku orkiestra będzie obchodzić jubileusz 70-lecia swojego powstania, w roku  1946 została założona z inicjatywy świętej pamięci ks. Franciszka Murasa proboszcza z Niebylca. Członkami Orkiestry Dętej aktualnie są muzycy z Blizianki - Serwacy Stanisławczyk oraz Jerzy Pięciak