Przybliżamy postać ks. Stanisława Adamiaka proboszcza parafii w Bliziance w latach 1971 – 1980. Ksiądz Adamiak urodził się w Stachocinie, miejscowości leżącej na „ziemi sanockiej”, w której urodził się również patron Polski św. Andrzej Bobola, którego relikwie znajdują się m.in. w naszym kościele parafialny. Starachocina to również miejsce współczesnych objawień „Duszochwata”. Poniżej krótkie opracowanie autorstwa ks. Grzegorza Delmanowicza o proboszczu z Blizianki ks. Stanisławie Adamiaku.

Ks. Stanisław ADAMIAK, zm. 1995

Urodził się 30 sierpnia 1925 r. w Strachocinie. W trudnych latach II wojny światowej zdobywał wykształcenie w ramach tajnego nauczania (1942 - 1945). Po zakończeniu wojny dokończył studiów gimnazjalnych (1945-1946) oraz w Przemyślu (1946-1947). W 1947 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po ukończeniu studiów teologicznych 22 czerwca 1952 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po krótkim odpoczynku został skierowany do pracy w charakterze wikariusza w parafii Żmigród Stary, gdzie pracowała przez cztery lata (do 31 lipca 1956 r.), Kilka miesięcy był wikariuszem w Odrzykoniu (do stycznia 1957 r.), a następnie w Besku, gdzie pracował do 16 grudnia 1959 r. Funkcję administratora parafii Nowe Sady pełnił do 9 sierpnia 1966 r.. Następnie był wikariuszem substytutem w Nowotańcu (do 10 lipca 1967 r.). Przez okres jednego roku był wikariuszem w Rozwadowie (do 6 lipca 1968 r.) i w Żurawicy (do 2 marca 1971 r.). Przez dziewięć lat administrował parafią Blizianka (1971-1980), a następnie przebywał na urlopie zdrowotnym w Pakoszówce i Strachocinie (1981). 12 sierpnia 1981 r. został mianowany kapelanem w Zboiskach. W uznaniu za gorliwą pracę dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony Expositorio Canonicale w 1971 r. Ostatnie lata swego życia spędził w Domu Księży Emerytów w Kroczynie. Tam zmarł 6 czerwca 1995 r. Pochowany został w rodzinnej Strachocinie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Bolesław Taborski

oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz