Październik jest tradycyjnie miesiącem poświęconym różańcowym modlitwom, dlatego nieprzypadkowo 1 października podczas sobotniej Mszy Św. poświęcona została figura Matki Bożej Ludźmierskiej. Została ona ufundowana przez uczestników pielgrzymki do Ludźmierza oraz Zakopanego (17 września 2016 Pielgrzymka do Zakopanego).

Krótka historia cudownej figury Matki Bożej Ludźmierskiej nazywanej też Matką Bożą Gaździną Podhala

Figura Matki Bożej Gaździny Podhala znajduje się w najstarszej na Podhalu parafii. Licząca około 600 lat i mierząca zaledwie 125 cm wysokości drewniana rzeźba przyciąga tłumy wiernych, którzy gromadzą się w sanktuarium w Ludźmierzu - jak można domniemywać - od średniowiecza.

Wizytacja biskupia przed rozbiorami (1765r.) podaje: "W bocznym ołtarzu po stronie Ewangelii istnieje pozłacana drewniana rzeźba Matki Boskiej, trzymającej na swym ręku Dzieciątko Jezus". Figura ta - według zapisów z wizytacji - słynie od wieków niezliczonymi łaskami i ściąga tłumy pielgrzymów.
Wielki napływ wiernych do Ludźmierza powoduje, że cudowna statua Matki Bożej Ludźmierskiej zostaje umieszczona w głównym ołtarzu, za zgodą władz diecezji (1776r.). Niebawem wzniesiono rokokowy ołtarz wielki dla łaskami słynącej figury Matki Bożej Ludźmierskiej (1795r.).
Trzeba dodać, że pierwotnie w głównym ołtarzu kościoła w Ludźmierzu znajdowała się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pod względem artystycznym piękniejsza od łaskami słynącej i trochę od niej młodsza (1420r.). W XVIII wieku figurę Madonny przerobiono na postać Niepokalanie Poczętej NMP. Obecnie owa statua jest w depozycie w muzeum mieszczącym się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Nie wiadomo kiedy pojawia się w Ludźmierzu figura Matki Boskiej słynącej łaskami. Historycy sztuki określają jej powstanie na 1400 rok. Luki historyczne uzupełniają legendy.