Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego rodaka ś.p. Sylwestra Daszykowskiego. Urodził się w 1948 r. i wychował się w Bliziance, a większość swojego życia spędził w Izbicy Kujawskiej (woj. kujawsko-pomorskie). W miejscowości, którą zamieszkiwał znany był przede wszystkim jako  dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej,gdzie początkowo od września 1972 roku pracował jako nauczyciel języka rosyjskiego,by w latach  od 1976 do czerwca 2002 kierować tą placówką.

Jak można dowiedzieć się ze strony internetowej LO w Izbicy Kujawskiej ś.p. Sylwester Daszykowski:

Posiadał wysokie umiejętności metodyczne, merytoryczne i organizacyjne. Wspaniale łączył swą pracę z innymi funkcjami społecznymi. Pełnił funkcję Radnego i uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Rady Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej.

Na szczególną uwagę zasługuje jego takt, i umiejętności kierowania działalnością szkoły oraz znaczące efekty dydaktyczno-wychowawcze. Sumienny w wykonywaniu swoich obowiązków, był autorem wielu cennych inicjatyw dla dobra szkoły i środowiska. Podejmował trudne, wymagające ogromnych zdolności organizacyjnych zadania dotyczące nie tylko pracy szkoły. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i umiejętności współdziałania ze środowiskiem doprowadził do rozbudowy szkoły.

We wrześniu 1994 roku nowy obiekt oddany został do użytku. Modernizacją została objęta również stara część budynku szkolnego, piwnice zostały zaadoptowane na szatnie. Cały kompleks został wyposażony w ogrzewanie olejowe. Dzięki Panu Dyrektorowi polepszyły się warunki pracy i nauki za co wszyscy pragniemy wyrazić słowa wdzięczności.

W plebiscycie zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i „Gazetę Kujawską” na „Izbiczanina roku 1994” najwięcej głosów otrzymał Dyrektor LO Pan Sylwester Daszykowski. Taki werdykt mieszkańców Izbicy był wynikiem uznania za poświęcenie i ofiarną pracę w placówce, którą kierował, za wielką troskę o poprawę warunków lokalowych szkoły, wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe, za pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry, za współpracę z rodzicami i ze środowiskiem.

Zmarły nie zapominał też o swoich korzeniach i rodzinnej Bliziance, w roku 2008 ufundował wraz z żoną Teresą pierwszy witraż jaki pojawił się w Kościele Parafialnym przedstawiający naszego ukochanego Papieża św. Jana Pawła II. Przez cały czas podtrzymywał kontakt z ks. Henrykiem Mazurem proboszczem z Blizianki i zawsze z wielkim zainteresowaniem śledził życie naszej parafii.
W tych trudnych i smutnych chwilach składamy Żonie oraz rodzinie kondolencje i łączymy się w modlitwie.

Witraż w Kościele Parafialny w Bliziance udundowany przez ś.p. Sylwestra i Teresę Daszykowskich z Izbicy Kujawskiej