5 mara 2017 parafię Blizianka wizytował ks. bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej. Wizytacja biskupa mam miejsce raz na 5 lat i rozpoczęła się od powitania i sprawozdania nt. sytuacji parafii w Bliziance przedstawionego przez ks. Henryka Mazura proboszcza miejsca. W powitaniu ks. bp Białogłowskiego uczestniczyła delegacja młodzieży oraz przedstawiciele lokalnego samorządu: Małgorzata Lasota – radna Rady Gminy w Niebylcu oraz Antoni Szostak sołtys Blizianki. Ks. biskupowi towarzyszył ks. Antoni Kocoł dziekan dekanatu czudeckiego. Ks. biskup wygłosił podczas porannej mszy św. kazanie do wiernych z Blizianki. Po zakończonej mszy św. odbyło się spotkanie z ks. bp Białogłowskim w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w którym uczestniczyło grono pedagogiczne, pracownicy, rada rodziców oraz uczniowie. W czasie mszy św. - sumy o godz. 11:00 ks. bp. Edward udzielił sakramentu bierzmowania pięciorgu młodym z Blizianki. Uroczystą mszę św. koncelebrowali ks. dziekan Antoni Kocoł oraz księża rodacy ks. Kazimierz Lewczak i ks. Zdzisław Drozd. Po zakończonej mszy św. ks. bp Edward Białogłowski spotkał się z liturgiczną służbą ołtarza, parafialnym Caritas, koordynatorką Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, różami różańca św. oraz radą parafialną.

Wizytacja została zakończona modlitwą Gorzkich Żali oraz nauką wygłoszoną przez ks. biskupa. Po zakończonej modlitwie ks. bp. udał się również na cmentarz parafialny, gdzie modlił się z wiernymi odwiedzającymi groby.
Zdjęcia można obejrzeć: https://plus.google.com/u/0/photos/110059345928888990899/album/6394831167230158721?authkey=CLn5rLz_8fWutQE