Ks. Antoni Domino, emerytowany kapłan odprawił sumę oraz wygłosił kazanie z okazji odpustu parafialnego w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance 14 września 2014 r. W homilii nakreślił on istotę święta Podwyższenia Krzyża Św. związaną z tradycją odnalezienia największej relikwii chrześcijańskiej jaką jest Krzyż, na którym umarł Pan Jezus. Ks. Domino zastanawiał się jaką rolę pełni współcześnie w życiu ludzi krzyż. Była to również okazja do wspomnień wydarzeń z bogatej i długoletniej posługi celebransa związanych z próbami spychania krzyża na margines życia społecznego w czasach komunizmu.

Również i współcześnie właściwe miejsce krzyża jest często zagrożone przez działalność niektórych polityków, media oraz szkodliwe trendy. Ks. Antoni w swojej pracy kapłańskiej niejednokrotnie był świadkiem ataków na święty symbol chrześcijan – doświadczył tego budując kościół w swojej rodzinnej Babicy (ukończony w 1971 r.), za co był szykanowany przez władze (20 razy wzywany na kolegium, skazany wyrokiem w zawieszeniu na 3 lata więzienia oraz grzywną), a w latach 80-tych rozpoczął pracę proboszcza w Lutczy, gdzie również jak sam wspomina zdarzały się incydenty związane z próbami usuwania krzyża z publicznych miejsc. Mszę św. uświetniły parafialna schola oraz chór, jak również obecne były poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej w Bliziance oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Blizianki. Zakończeniem mszy była uroczysta procesja.