14 września zgodnie z diecezjalnym kalendarzem w naszej parafii ustanowiony jest odpust. Na msze św. licznie przybyli parafianie, a wraz z nimi strażacy OSP Blizianka wraz z pocztem sztandarowym jak i poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Mszę św. odprawił ks. Mariusz Uryniakl z parafii pw Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle. Ks. Mariusz w maju br przyjął święcenia kapłańskie i pochodzi z Niebylca, a jego bliska rodzina mieszka w Bliziance.

Mimo niedługiego stażu kapłańskiego wygłosił on bardzo dojrzałe kazanie o istocie i roli krzyża w naszym codziennym życiu jak i przestrzeni publicznej. W procesji jaka miała miejsce po zakończonej mszy św. udział wzięli również księża z parafii dekanatu czudeckiego wraz z dziekanem ks. Antoni Kocoł jak i nasz rodak ks. kanonik Zdzisław Drozd dziekan dekanatu Ulanów, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczu. Mszę św. uświetnił również chór parafialny z Blizianki.