Poniżej, krótkie wspomnienie o ks. Stefanie Chwastowskim –drugim proboszczu parafii w Bliziance w latach od 1947 do 1958. Wspomnienie to nadesłał Pana Mieczysław Robak z Warszawy, który poznał


Kronika jest chronologicznym zapisem z życia państwa, instytucji, organizacji, jest tym, co wiąże czasy dawne z obecnymi. W parafii Blizianka do roku 2004 nie było kroniki parafialnej. Dopiero Ks