Wyjątkową oprawę miała Msza św. (suma) w Święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2016 r. w kościele parafialnym w Bliziance dzięki Orkiestrze Dętej z Niebylca. Muzycy uświetnili nabożeństwo wykonaniem