W ostatnią niedzielę 2012 roku kolędnicy misyjni pukają do drzwi domów w Bliziance, by dzielić się radością Dobrej Nowiny. W krótkiej scenie "Z kolędą w domu", gdzie zobaczymy Świętą Rodzinę odnajdziemy również postać małego Wietnamczyka. Kolędnicy w tym roku wspierają papieski projekt dla dzieci z Wietnamu.

Sytuację dzieci z Wietnamu obrazują słowa opublikowane przez Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski z 20 grudnia:

"Diu Doi  "pył ulicy'"tak pogardliwie nazywa się w Wietnamie dzieci , sieroty albo porzucone przez rodziców, których domem jest ulica. Żeby przeżyć, muszą żebrać lub pracować. Czyszczą buty, myją szyby samochodowe, zbierają złom, przeszukują kosze na śmieci. Dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego zwracają w tym roku uwagę na los małych Wietnamczyków. W roku 2006 ok. jedna trzecia Wietnamczyków poniżej 16 roku życia cierpiała z powodu niedożywienia. Prawie połowa mieszkała w domach bez odpowiednich warunków sanitarnych, a dwie trzecie nie miało książek."

Dary zebrane przez kolędników z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, do którego należą również dzieci z Blizianki zostaną przekazane rówieśnikom z Wietnamu.