• 1
  • 2
  • Ogłoszenia parafialne
  • Intencje Mszy Św.
  • Komunikaty Kurii

OGŁOSZENIA XIV. NDZ. ZW. 3.VII.22 =C=

1. Dziś czternasta niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Po raz kolejny Bóg zaprosił nas, abyśmy celebrowaliśmy tajemnicę Jezusa Chrystusa. On dla nas i naszego zbawienia umarł i powstał z martwych. Niech ta prawda wiary towarzyszy nam na drogach nowego tygodnia.

2. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca.

3. W środę, 6 lipca, przypada

Czytaj więcej

INTENCJE tygodnia 4.VII – 10.VII.2022

PONIEDZIAŁEK 18.00 +JAN SZPIECH OD KGW BLIZIANKA
WTOREK 18.00 +HENRYK KOŁUCKI OD JANA I MARI STAWARZ
ŚRODA 18.00 +ZOFIA GRUBA OD SWATÓW
CZWARTEK 18.00 +ZDZISŁAWA POLEWCZAK OD RODZINY LENART I PIETRUCHA
PIĄTEK 18.00 +EDWARD PIETRUCHA OUP
SOBOTA 7.00 +LUDWIKE STAWARZ OD ANNY Z MĘŻEM
NIEDZIELA 7.30 +JAN GORLICKI OD SIOSTRY
NIEDZIELA 10.30 +MARIUSZ LUBASAWCZYK

Czytaj więcej

OMUNIKATY KURII – 14. Niedziela Zwykła, 03.07.2022 r.

1. Opiekun kościoła w Hucie Polańskiej, ks. dr Wiesław Matyskiewicz serdecznie zaprasza w niedzielę, 3 lipca br. na uroczystość odpustową ku czci św. Jana z Dukli. Mszy św. odpustowej o godz. 14.00 przewodniczył będzie bp Kazimierz Górny.

2. W dniach od 8 lipca do 16 sierpnia 2022 r. Wydział Katechetyczny będzie nieczynny. Wszelkie

Czytaj więcej

W zaistniałej sytuacji kolejnych obostrzeń przepisów dokonywanych przez władze państwowe Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje następujące decyzje i wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:
1. Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania.
2. Wierni są proszeni, aby dostosowali się do zarządzeń władz państwowych.
3. Kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych.
4. Księża mają obowiązek być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą.
5. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościołach. Wierni są proszeni, aby odprawiali te nabożeństwa indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu.
6. Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do Stacji na cmentarzu. Mszę Świętą pogrzebową należy odprawić tylko z udziałem najbliższej rodziny.
7. Należy odwołać zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca. Duszpasterze mają obowiązek udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.
8. Pozostałe wcześniejsze wytyczne Biskupa Rzeszowskiego pozostają bez zmian.
9. Nowe wytyczne dotyczące sprawowania liturgii Wielkiego Tygodnia zostaną przekazane w najbliższym czasie.
Ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
Rzeszów, 25.03.2020 r.