• 1
  • 2
  • Ogłoszenia parafialne
  • Intencje Mszy Św.
  • Komunikaty Kurii

OGŁOSZENIA Ndz.Chrztu Pan.– B-10.01.21

1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

2. BÓG zapłać za sprzątanie i złożoną ofiarę na kwiaty

Czytaj więcej

INTENCJE 4.I.2021 - 31.I.2021

4.01 PONIEDZIAŁEK 17.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
5.01 WTOREK 7.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
6.01 ŚRODA 7.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
6.01 ŚRODA 10.30 +JANINA MAZUR KGw BLIZIANKA
7.01 CZWARTEK 7.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
8.01 PIĄTEK 17.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
9.01 SOBOTA 7.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
10.01 NIEDZIELA 7.30 +DZIAKOW, SMYRÓW I GORLICKICH
10.01 NIEDZIELA 10.30 +LEOKADIA PIĘCIAK
11.01 PONIEDZIAŁEK 17.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
12.01 WTOREK 7.00

Czytaj więcej

IV Niedziela Adwentu

KOMUNIKATY KURII – IV Niedziela Adwentu 20.12.2020 r.

1. W związku z tym, że rząd postanowił utrzymać obostrzenia dotyczące liczby wiernych w kościołach, podtrzymana zostaje dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św., w niedziele i święta nakazane. Dyspensa jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Należy przypomnieć wiernym korzystającym z dyspensy o możliwości uczestnictwa za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Biskup

Czytaj więcej

W zaistniałej sytuacji kolejnych obostrzeń przepisów dokonywanych przez władze państwowe Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje następujące decyzje i wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:
1. Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania.
2. Wierni są proszeni, aby dostosowali się do zarządzeń władz państwowych.
3. Kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych.
4. Księża mają obowiązek być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą.
5. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościołach. Wierni są proszeni, aby odprawiali te nabożeństwa indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu.
6. Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do Stacji na cmentarzu. Mszę Świętą pogrzebową należy odprawić tylko z udziałem najbliższej rodziny.
7. Należy odwołać zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca. Duszpasterze mają obowiązek udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.
8. Pozostałe wcześniejsze wytyczne Biskupa Rzeszowskiego pozostają bez zmian.
9. Nowe wytyczne dotyczące sprawowania liturgii Wielkiego Tygodnia zostaną przekazane w najbliższym czasie.
Ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
Rzeszów, 25.03.2020 r.