• 1
  • 2
  • Ogłoszenia parafialne
  • Intencje Mszy Św.
  • Komunikaty Kurii

OGŁOSZENIA XXX NDZ.ZW – A- 25.X.20

1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia

Czytaj więcej

INTENCJE 26.10. – 1.10.2020

PONIEDZIAŁEK 17.00 MSZE GREGORIAŃSKIE +HELENA GORLICKA
WTOREK 17.00 +HELENA
ŚRODA 17.00 +HELENA
CZWARTEK 17.00 O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE, OPIEKĘ MATKI BOŻEJ DLA STEFANI I HUBERTA TOMECKI
PIĄTEK 17.00 DZIĘKCZYNNA O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA STANISŁAWA ZAMORSKIEGO I RODZINY +KRYSTYNĘ I JÓZEFĘ
SOBOTA 17.00 +JAN STAWARZ OUP
NIEDZIELA 7.30 +MIECZYSŁAW LASOTA 3 ROCZNICĘ
NIEDZIELA 10.30 +PARAFIAN

Czytaj więcej

29. Niedziela Zwykła

KOMUNIKATY KURII – 29. Niedziela Zwykła, 18.10.2020 r.

1. W niedzielę, 18.10.2020 r. prosimy przeprowadzić liczenie wiernych zgodnie z przesłanym formularzem. Wypełnione formularze należy odesłać do kurii do 25.10.2020 r.

2. 18 października, w dniu św. Łukasza Ewangelisty, przypada święto patronalne pracowników Służby Zdrowia. Prosimy o modlitwę w ich intencji. Główna Msza św. w intencji personelu medycznego zostanie

Czytaj więcej

W zaistniałej sytuacji kolejnych obostrzeń przepisów dokonywanych przez władze państwowe Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje następujące decyzje i wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:
1. Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania.
2. Wierni są proszeni, aby dostosowali się do zarządzeń władz państwowych.
3. Kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych.
4. Księża mają obowiązek być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą.
5. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościołach. Wierni są proszeni, aby odprawiali te nabożeństwa indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu.
6. Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do Stacji na cmentarzu. Mszę Świętą pogrzebową należy odprawić tylko z udziałem najbliższej rodziny.
7. Należy odwołać zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca. Duszpasterze mają obowiązek udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.
8. Pozostałe wcześniejsze wytyczne Biskupa Rzeszowskiego pozostają bez zmian.
9. Nowe wytyczne dotyczące sprawowania liturgii Wielkiego Tygodnia zostaną przekazane w najbliższym czasie.
Ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
Rzeszów, 25.03.2020 r.