• 1
  • 2
  • Ogłoszenia parafialne
  • Intencje Mszy Św.
  • Komunikaty Kurii

OGŁOSZENIA NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW.31.05.2020 – A -

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe

Read More

INTENCJE 1.VI. – 7.VI.2020

PONIEDZIAŁEK 18.00 DZIĘKCZYNNA Z PROŚBA DLA BEATY I PIOTRA WALKOWIAK 25 W ROCZNICĘ ŚLUBU
WTOREK 18.00 +STANISŁAW EDWARD ANNA BATOR
ŚRODA 7.00 +ZA ZMARŁYCH RODZINY LEWCZAK I JASIŃSKICH
CZWARTEK 18.00 +KRYSTYNA ZAMORSKA OD ARKA
PIĄTEK 18.00 +WIESŁAW I HENRYK KOŁUCKI
SOBOTA 7.00 +TERESA GORLICKA
NIEDZIELA 7.30 DZIĘKCZYNNA ZA OTRZYMANE ŁASKI Z PROŚBĄ DLA ALEKSANDRY SOBOŃ W 18

Read More

KOMUNIKATY KURII – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 31.05.2020 r.

1. Od 1 czerwca br. w całej Polsce wchodzi w życie nowe prawo regulujące przygotowanie do małżeństwa. Prawo to nie zawiera wielu istotnych nowości. Niektóre sprawy zostały doprecyzowane. W celu ułatwienia orientacji w zaistniałych zmianach na parafie został przesłany wykaz istotnych nowości oraz sytuacji, w których wymagana jest dyspensa lub zezwolenie na

Read More

W „Naszym Dzienniku” wydanie z 1 grudnia 2015 r. ukazał się tekst promujący Bliziankę autorstwa Pani Doroty Stanisławczyk. Artykuł stanowi świetną promocję parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance. Zachęcamy do zapoznania i dziękujemy Pani Dorocie za przygotowanie publikacji.

Blizianka – maleńka, malowniczo położona 30 km od Rzeszowa miejscowość, tylko pozornie wydaje się zwyczajną wsią, podobną do szeregu innych. W tutejszym kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego znajdują się bowiem relikwie bł. Jerzego Popiełuszki, św. Andrzeja Boboli, a przede wszystkim dwojga wielkich orędowników Miłosierdzia Bożego – św. Siostry Faustyny Kowalskiej oraz św. Jana Pawła II. Lektura życiorysów tych niezwykłych ludzi pokazuje, jak bardzo odmienne są to osobowości. Sytuacja rodzinna, środowiska, w których wzrastali, wreszcie współtworzące biografie wydarzenia historyczne determinowane zmieniającymi się realiami społeczno-politycznymi są tak różne, że właściwie niemożliwe jest odnalezienie wspólnych elementów. A jednak tym, co je spaja, są słowa Jana Pawła II: „Świętość nie jest przywilejem nielicznych, lecz powinnością wszystkich”. (..)W tym wymiarze, gdzie świętość przybiera z jednej strony charakter uniwersalny, ponadczasowy, z drugiej zaś staje się ostatecznym wyznacznikiem i dopełnieniem istoty człowieczeństwa, szczególnego znaczenia nabiera zamknięta w kręgu lokalnej społeczności uroczystość, która była zaledwie subtelnym „preludium”, niekończącym się wraz z milknącym w świątyni echem kroków. Mały,wiejski kościółek,skryty pośród urzekających swym pięknem wzgórz Blizianki, okazuje się wyjątkowym miejscem, gdzie spotkanie z niezwykłymi postaciami świętych i błogosławionego może stać się początkiem czegoś ważnego w naszym życiu. Klęcząc w ciszy m.in. przed relikwiami św. Jana Pawła II, kontemplując wygrawerowane na pulsującej blaskiem świec tabliczce wypowiedziane kiedyś przez niego słowa: „Święci są po to, aby nas zawstydzać”, uporczywie zaczynamy poszukiwać odpowiedzi na pytania: „Kim jestem?”, „Kim chcę być?”. Prawda o sobie samym, którą w chwili refleksji odkryjemy, jej właściwe „odczytanie”, z pewnością pozwoli nam odnaleźć być może zagubiony gdzieś sens naszej egzystencji i własną drogę do świętości. W wierszu „Kazanie Syna Gromu” Roman Brandstaetter pisał: Nie należy wciąż wierzyć tak samo [...] Codziennie należy wierzyć inaczej i mądrzej I codziennie należy zmierzać do Boga Inną drogą, Tylko przez siebie samego odkrytą.

\r\n

W „Naszym Dzienniku” wydanie z 1 grudnia 2015 r. ukazał się tekst promujący Bliziankę autorstwa Pani Doroty Stanisławczyk. Artykuł stanowi świetną promocję parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance. Zachęcamy do zapoznania i dziękujemy Pani Dorocie za przygotowanie publikacji.

\r\n

 

\r\n

Blizianka – maleńka, malowniczo położona 30 km od Rzeszowa miejscowość, tylko pozornie wydaje się zwyczajną wsią, podobną do szeregu innych. W tutejszym kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego znajdują się bowiem relikwie bł. Jerzego Popiełuszki, św. Andrzeja Boboli, a przede wszystkim dwojga wielkich orędowników Miłosierdzia Bożego – św. Siostry Faustyny Kowalskiej oraz św. Jana Pawła II. Lektura życiorysów tych niezwykłych ludzi pokazuje, jak bardzo odmienne są to osobowości. Sytuacja rodzinna, środowiska, w których wzrastali, wreszcie współtworzące biografie wydarzenia historyczne determinowane zmieniającymi się realiami społeczno-politycznymi są tak różne, że właściwie niemożliwe jest odnalezienie wspólnych elementów. A jednak tym, co je spaja, są słowa Jana Pawła II: „Świętość nie jest przywilejem nielicznych, lecz powinnością wszystkich”. (..)W tym wymiarze, gdzie świętość przybiera z jednej strony charakter uniwersalny, ponadczasowy, z drugiej zaś staje się ostatecznym wyznacznikiem i dopełnieniem istoty człowieczeństwa, szczególnego znaczenia nabiera zamknięta w kręgu lokalnej społeczności uroczystość, która była zaledwie subtelnym „preludium”, niekończącym się wraz z milknącym w świątyni echem kroków. Mały,wiejski kościółek,skryty pośród urzekających swym pięknem wzgórz Blizianki, okazuje się wyjątkowym miejscem, gdzie spotkanie z niezwykłymi postaciami świętych i błogosławionego może stać się początkiem czegoś ważnego w naszym życiu. Klęcząc w ciszy m.in. przed relikwiami św. Jana Pawła II, kontemplując wygrawerowane na pulsującej blaskiem świec tabliczce wypowiedziane kiedyś przez niego słowa: „Święci są po to, aby nas zawstydzać”, uporczywie zaczynamy poszukiwać odpowiedzi na pytania: „Kim jestem?”, „Kim chcę być?”. Prawda o sobie samym, którą w chwili refleksji odkryjemy, jej właściwe „odczytanie”, z pewnością pozwoli nam odnaleźć być może zagubiony gdzieś sens naszej egzystencji i własną drogę do świętości. W wierszu „Kazanie Syna Gromu” Roman Brandstaetter pisał: Nie należy wciąż wierzyć tak samo [...] Codziennie należy wierzyć inaczej i mądrzej I codziennie należy zmierzać do Boga Inną drogą, Tylko przez siebie samego odkrytą.

\r\n