Słowami pieśni Franciszka Karpińskiego „Na procesję Bożego Ciała” ze zbioru Pieśni Nabożne rozpoczął kazanie ks. Kazimierz Lewczak. Zostało ono wygłoszone podczas uroczystej mszy św

Prezentujemy krótkie nagranie z rozpoczęcia porannej Mszy Rezurekcyjnej w Wielkanoc 2017 w parafii Podwyższenia Krzyża Św. Rozpoczyna się ono od zmiany warty przy Grobie Pańskim pełnionej przez

Z parafii Blizianka  organizowana jest pielgrzymka  w miesiącu maju od 15-17 trasa wiedzie przez  Legnicę, Wrocław i Krzeszów. Odwiedzimy niezwykłe miejsca – bliższe informacje u ks. proboszcza