• 1
  • 2
  • Ogłoszenia parafialne
  • Intencje Mszy Św.
  • Komunikaty Kurii

OGŁOSZENIA Ndz.Chrztu Pan.– B-10.01.21

1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

2. BÓG zapłać za sprzątanie i złożoną ofiarę na kwiaty

Czytaj więcej

INTENCJE 4.I.2021 - 31.I.2021

4.01 PONIEDZIAŁEK 17.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
5.01 WTOREK 7.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
6.01 ŚRODA 7.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
6.01 ŚRODA 10.30 +JANINA MAZUR KGw BLIZIANKA
7.01 CZWARTEK 7.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
8.01 PIĄTEK 17.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
9.01 SOBOTA 7.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
10.01 NIEDZIELA 7.30 +DZIAKOW, SMYRÓW I GORLICKICH
10.01 NIEDZIELA 10.30 +LEOKADIA PIĘCIAK
11.01 PONIEDZIAŁEK 17.00 +LEOKADIA PIĘCIAK
12.01 WTOREK 7.00

Czytaj więcej

IV Niedziela Adwentu

KOMUNIKATY KURII – IV Niedziela Adwentu 20.12.2020 r.

1. W związku z tym, że rząd postanowił utrzymać obostrzenia dotyczące liczby wiernych w kościołach, podtrzymana zostaje dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św., w niedziele i święta nakazane. Dyspensa jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Należy przypomnieć wiernym korzystającym z dyspensy o możliwości uczestnictwa za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Biskup

Czytaj więcej